Szkoła kształci około 600 - 700 uczniów w klasach o profilu ogólnym oraz profilu informatycznym. Uczniowie z klas o profilu informatycznym są kształceni wg autorskiego programu nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w przeciągu 4 lat nauki mają aż 6 godzin informatyki w tygodniu. Szkoła dysponuje bogatym zapleczem komputerowym. Budynek obecnego I L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie powstał ok. 1922 roku, od razu z przeznaczeniem na szkołę. Stanowił własność gminy Sopot. Jest obszerny (największa szkoła średnia w Sopocie, kubatura 20.040 m3). W czasie działań wojennych mieścił się w nim szpital polowy, ale zaraz po wyzwoleniu podjęto tu nauczanie w Żeńskim Gimnazjum stopnia licealnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, które przez krótki czas miało swoje miejsce w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki (naprzeciwko Ratusza) - czekano na zwolnienie budynku przez szpital polowy. Potem przeniesiono do opróżnionego budynku Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie (dyrektorem była wówczas Janina Lubecka). Zgodę na przydział lokalu uzyskano od Zarządu Miejskiego w Sopocie w dniu 11 X 1946. W tym samym budynku znalazło pomieszczenie również Gimnazjum i Liceum Męskie im. Bolesława Chrobrego z dyrektorem Franciszkiem Suwarą, od 1953 roku po reformie oświaty Szkoła Podstawowa i Liceum im. TPD. Miała tu się mieścić również Szkoła Wieczorowa. W 1951 roku (1 IX) Męskie Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego przeniesiono do budynku przy ówczesnej alei Stalina, obecnej alei Niepodległości. 12 IV 1962 budynek został przekazany na użytek Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie. 31 sierpnia 1966 roku placówkę o tej nazwie zlikwidowano; w to miejsce powstało obecnie istniejące I L.O. im Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie. I LO ul. Książąt Pomorskich 16-18