1. Klasycystyczny dworek letniskowy zbudowany przez hrabiego Kajetana Sierakowskiego. Stąd też wywodzi się jego nazwa - Dworek Sierakowskich, wzniesiony pod koniec XVIII wieku. Zachował oryginalny wystrój z tego okresu. Od 1974 r. jest siedzibą towarzystwa przyjaciół Sopotu. Ul. Czyżewskiego 12 .

 2. Przykład kamieniczki czynszowej o wystroju secesyjnym, zbudowanej w 1906 r. Ul. Czyżewskiego 13.

 3. Czynszowa willa o wystroju nawiązującym do renesansu zbudowana w 1896 r. Od 1917 roku jest własnością katolickich elżbietanek, zajmujących się działalnością charytatywną. Przeznaczony na dom mieszkalny po skonfiskowaniu go przez władze komunistyczne w 1945 r. W 1990 r. powrócił do zakonnic, część budynku mieści dzisiaj przychodnie lekarską. Ul. Obrońców Westerplatte 3.

 4. Willa o bogatym późno klasycystycznym wystroju z dużym ogrodem, zbudowana w 1870 r. przez gdańskiego radcę handlowego. W latach 1945 – 1954 r. mieściła szkołę sztuk plastycznych. Ul. Obrońców Westerplatte 24.

 5. Sopocki Grand Hotel wzniesiony w latach 1924 – 1927 r. Swoim wystrojem nawiązuje do uproszczonego klasycyzmu. Po wybudowaniu był reklamowany jako największy hotel w północnej Europie. Do dzisiaj jest najbardziej znanym hotelem nie tylko w Sopocie. Ul. Powstańców Warszawy 12 - 14.

 6. Kaplica neogotycka z 1870 r. i dobudowany w latach 1985 - 1988 r. kościół parafialny p.w. św Andrzeja Boboli. Ul. Powstańców Warszawy 15.

 7. Willa wybudowana w 1899 r. na miejscu dawnego dworu Wagnera wzniesionego na początku XIX w. Ul. 1 Maja 5. Obok stojący dom mieszkalny pod numerem 5a wzniesiono w 1894 r.

 8. Grodzisko wczesnośredniowieczne, stanowiące pozostałość po słowiańskim grodzie istniejącym od końca VII w. do połowy X w. Oczywiście to, co widzimy jest rekonstrukcja, po dawnym grodzisku nic się nie zachowało. Ul. Haffnera.

 9. Typowy przykład budownictwa mieszkalno – pensjonatowego w Sopocie pod koniec XIX w. Dom zbudowany w 1880 r. z typowymi drewnianymi werandami. Ul. Haffnera 11.

 10. Piętrowa modernistyczna willa z dużym ładnym ogrodem wybudowana w 1911 r. Wykupiona w późniejszych latach przez miasto i podarowana na własność niemieckiemu następcy tronu Fryderykowi Wilhelmowi. Dzisiaj mieści pensjonat Magnolia. Ul. Haffnera 100.

 11. Z powstałego osiedla rybackiego z drugiej połowy XIX w. zachował się tylko jeden do dzisiaj dom, będący miejscem restauracji Rozmaryn. Ul. Ogrodowa 8, dawna Rybacka.

 12. Zakład Balneologiczny zbudowany w latach 1903 – 1904 r. przykład architektury o formach eklektycznych. Na ścianie budynku widnieje tablica pamiątkowa upamiętniająca Jana Jerzego Haffnera. Pl. Zdrojowy 1.

 13. Łazienki Południowe, ozdobna budowla drewniana z 1907 roku na wzorcach skandynawskich. Obecnie miejsce hotelu i restauracji. Al. Wojska Polskiego 1.

 14. Kapliczka przydrożna u zbiegu ulic Malczewskiego i Alei Niepodległości. Zbudowana w 1928 roku w stylu klasycystycznym, przedstawia figurę matki boskiej z dzieciątkiem.

 15. Wolno stojąca kamieniczka czynszowa o interesującym wystroju romantycznym. Zbudowana w 1905 r. Ul. Parkowa 43 - 45.

 16. Było to miejsce młyna w latach 1827-1869, który ze swoim potężnym drewnianym kołem napędzanym wodami potoku babilońskiego stanowił wielką atrakcję i był miejscem licznych wycieczek w tamtym okresie. Przedsiębiorczy właściciel otworzył tu cukiernię, przekształconą później w restauracje z pensjonatem, funkcjonującym do lat 40-tych XX wieku. Widoczny tu budynek pochodzi z końca XIX wieku, po poprzednim pozostała tylko parterowa drewniana przybudówka zawieszona nad krawędzią skarpy.

 17. Domek klasycystyczny o typowym charakterze letniskowo mieszkalnym wybudowany w 1840 r. W 1893 r. dobudowano typowe drewniane werandy. Ul. Bolesława Chrobrego 36.

 18. Dawny pensjonat Miramare wybudowany w 1875 r. i rozbudowany w 1900 r. Po drugiej wojnie światowej zamieniony na dom mieszkalny. Ul. Bolesława Chrobrego 47.

 19. Willa w stylu neogotyckim wzorowana na architekturze pałacu wielkiego mistrza w Malborku. Wybudowana w 1909 r. Na dziedzińcu cenne rzeźby barokowe z przedproża gdańskiego. Ul. Bolesława Chrobrego 48.

 20. Budynek gospodarczy dużego dworu w Karlikowe wzniesiony w 1825 r. w okresie międzywojennym zaadaptowany na siedzibę polskiej szkoły senackiej. Obecnie w zespole szkoły podstawowej nr 8 stanowi miejsca różnych kół zainteresowań. ul. W.Łokietka 4.

 21. Pałacyk z ok. 1860 r. rozbudowany w 1933 r. i 1975 r. Pomimo rozbudowania najstarsza część budynku zachowała wiele elementów oryginalnego wystroju. W 1905 r. zaadaptowany na szpital. Obiekt jest wzorowany na willach włoskich z okresu renesansu. Al. Niepodległości 618.

 22. Jedna z najstarszych szkół w Sopocie, dawna szkoła książęca z 1836 r. rozbudowana w 1870 r. i z pocz. XX w, Al. Niepodległosci 749. Na dalszym planie budynek II L.O. w Sopocie wzniesiony w 1904, w nawiązaniu do wczesnego renesansu gdańskiego, Al. Niepodległosci 751.

 23. Budynek pochodzący z przebudowy spalonego w 1734 r. dawnego Dworu Hiszpańskiego pochodzącego z XVII w. Al. Niepodległości 781.

 24. Dawna karczma sopocka czynna na tym miejscu od średniowiecza. Obecny budynek wzniesiony około połowy XVIII w. po spaleniu poprzedniego z 1734 r. przez wojska rosyjskie i saskie. Obok budynku piwnica z XVII lub XVIII w. nad która wznosiła się druga część rozebranej w połowie karczmy. Al. Niepodległości 801.

 25. Kamieniczka czynszowa z elementami wystroju renesansowego, zbudowana w 1900 r. Al. Niepodległości 810.

 26. Dworek letniskowo mieszkalny wybudowany w 1830 r. Przed I wojną światową siedziba polskiego przedsiębiorstwa “Konsum" . Al. Niepodległości 819.

 27. Willa wzniesiona na fundamentach dawnego Dworu Francuskiego w 1870 r. Niegdyś budowli obronnej, w której mieszkał w r. 1733 król Stanisław, Leszczyński. Obok willi rośnie ok. 300 letni dąb - ul. Kościuszki 1. W 1933 r obiekt został przebudowany na potrzeby plebani kościoła garnizonowego.

 28. Neogotycki kościół parafialny wybudowany w latach 1902 – 1914 z dobudowaną kaplicą w 1925 r. Tuż obok budynek plebani wzniesiony w 1909 r. Zachowały się oryginalne witraże w oknach i większość pierwotnego wystroju wnętrza. Ul. Kościuszki 19 - 23.
  -- Widok wnętrza kościoła
  -- Widok od strony południowej

 29. Dom młynarza wybudowany pod koniec XVII w. Dzisiaj mieści siedzibę Oddziału Muzeum Stuthoff w Sztutowie. Ul. Kościuszki 63.

 30. Domek z pierwszej połowy XIX w. przy wejściu słupek przedprożowy z datą 1762 dom był własnością naczelnego lekarza sopockiego kąpieliska Hermana Benlera. Ul. Bohaterów Monte Cassino 11.

 31. Dwie eklektyczne kamieniczki na ulicy Bohaterów Monte Cassino. Pod numerem 19 dom wybudowany w 1892 r. przez rodzinę sopockich kupców. Pod numerem 21 trzypiętrowy dom wybudowany w 1906 r. W okresie między wojennym mieścił dom handlowy Artura Mendelssohna.

 32. Zespół neogotyckich kamieniczek czynszowych wzniesionych w latach 1901 – 1902. W klatce schodowej budynku numer 35 widać secesyjne witraże. Ul. Bohaterów Monte Cassino 33 – 39.
  a.) Bohaterów Monte Cassino 33-35
  b.) Bohaterów Monte Cassino 37
  c.) Bohaterów Monte Cassino 39

 33. Domy o charakterze letniskowo - mieszkalnym z połowy XIX w. Ul. Bohaterów Monte Cassino 56 i 58.

 34. Willa o niezwykle bogatym wystrojem sztukateryjnym wnętrza, zbudowana w 1893 r. Jako rezydencja letnia gdańskiego przedsiębiorcy żeglugowego. Przerobiona na restauracje i pensjonat Hestia. Ul. Władysława IV 3.

 35. Willa wybudowana w 1909 r. wraz z dużym ogrodem. Budynek jest mieszanką wielu stylów można tu zauważyć elementy wystroju secesyjnego jak i wcześniejsze style architektury. Ul. Mickiewicza 12.

 36. Ewangelicki Kościół Zbawiciela wzniesiony w latach 1913 – 1919. Zaprojektowany w cechach modernistycznych z elementami nawiązującymi do uproszczonego baroku. Niezwykle ładnie wkomponowana w otaczający park północny. Ul. Parkowa 5.

 37. Klasycystyczny domek mieszkalny, wybudowany okolo 1850 r. Ul. Majkowskiego 6.

 38. Czynszowa willa o wystroju secesyjnym wybudowana w 1906 r. Ul. Majkowskiego 8.

 39. Stadion lekkoatletyczny zbudowany w latach 1923 – 1926 upamiętniający setną rocznicę powstania kąpieliska morskiego. Przebudowany gruntownie w latach 1970. Charakteryzuje się niezwykle pięknym położeniem na krawędzi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie nazwany stadionem Stulecia. Ul. Józefa Wybickiego 48.